Būvējam labāku infrastruktūru
rītdienas pilsētām
SIA “Norma-S” ir viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latvijā, kurš nodrošina kvalitatīvāko ūdensapgādes, iekšējās un ārējās kanalizācijas kā arī ceļu būvniecības darbu izpildi. Uzņēmuma būvniecības darbus vada kvalificēti un licencēti speciālisti ar pieredzes bagātu un lielu darbu stāžu 20 un vairāk gadu garumā. Uzņēmuma kolektīvā nodarbināti ap 100 cilvēki. SIA “Norma-S” ir spējīga veikt jebkurus ūdensvada un kanalizācijas būvdarbus, kā arī avārijas likvidācijas darbus visgrūtākajos gruntsūdens apstākļos, pateicoties modernākai tehnikai un tehnoloģijām.

Mēs piedāvājam ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi gan ar atklāto rakšanu, gan ar beztranšejas tehnoloģijām

Beztranšejas metode, kas nodrošina projektētus kritumus pašteces cauruļvadiem un apvalkcaurulēm

Vairāk par tehnoloģijuBeztranšejas metode, kas ļauj ievilkt vecajā caurulē jauno cauruli nesamazinot vai pat palielinot cauruļvada diametru

Vairāk par tehnoloģijuAutoceļu un dzelzceļu šķērsošana bez to pārrakšanas

Vairāk par tehnoloģijuAgresīvas vides iedarbības pakļauto dzelzsbetona un citu virsmu atjaunošana un aizsardzība

Vairāk par tehnoloģijuSIA “Norma-S” darbu vada un izpilda augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas.

Aleksejs Pavlovs, A/S “BMGS” par spiedvada pārbūvi stacijas Bolderāja 2 un Krievu salas savienojošo ceļu projekta ietvaros

SIA „Norma-S” ir parādījusi sevi, kā priekšzīmīgu un uzticamu sadarbības partneri gan darbu kvalitātes jomā, gan ievērojot izpildāmo darbu termiņus un atbilstību valsts standartiem un normatīvajiem aktiem.

Juris Pētersons, Pilnsabiedrība “SBRE” par lietus kanalizācijas kolektoru Liepājas un Atpūtas ielā

SIA „Norma-S” personāls sevi apliecināja kā atsaucīgus un pretimnākošus sava darba profesionāļus, kas spēj pieņemt sarežģītus lēmumus un rast risinājumus problemātiskās situācijās. Iesakām SIA „Norma-S” kā profesionālu, ar augstu atbildības sajūtu apveltītu sadarbības partneri.

Māris Kvite, SIA “Skonto Būve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Tukumā
Dzelzsbetona grodi un citi izstrādājumi, transportbetons no SIA “Sunor” — SIA “Norma-S” meitas uzņēmuma.

Sunor.lv


Daži no mūsu objektiem
Dienvidu tilts Rīgā, I, II un III kārta — labais un kreisais krasts

Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām Rīgā bija nepieciešams gan izbūvēt jaunos tīklus, gan arī pārnest esošos. SIA “Norma-S” veica tīkl…

Uzzināt vairāk

Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija Jelgavā un Tetelē

Jelgavas pilsētas ūdensapgādes uzlabošanai projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ve…

Uzzināt vairāk

Ūdensvads no Mazā Matīsa ielas līdz Lauvas ielai zem dzelzceļa sliedēm

Pēc SIA “Rīgas ūdens” pasūtījuma veikta maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija no Mazā Matīsa ielas līdz Kalna ielas un Lauvas ielas krustoju…

Uzzināt vairāk