We build a better infrastructure
for the future cities
Dear partners! Our webpage is under construction. When You will be back here You will find more information about our company.
SIA “Norma-S” is one of the leading construction company in Latvia, offering high quality in water and sewer services construction including pipelines, pumping stations and any additional water supply system equipment.  We employ experienced licensed specialists working for 20 and more years in the industry. About 100 our high qualified specialists and modern technologies make us capable to perform construction and repair works in very severe conditions including unstable soils and high ground water levels.

We offer water and sewer pipeline construction both with open-trench and trenchless methods

Rehabilitation and protection of reinforced concrete and other surfaces subjected to aggressive environment

More about technologyRailway and motorway crossing without traffic interruption

More about technologyTrenchless method, that allows to burst the new pipe into the old one with the same or even greater diameter for the new pipeline

More about technologyTrenchless method, that allows to sustain designed slopes for gravity pipelines and casing pipes

More about technologySIA “Norma-S” darbu vada un izpilda augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas.

Aleksejs Pavlovs, A/S “BMGS” par spiedvada pārbūvi stacijas Bolderāja 2 un Krievu salas savienojošo ceļu projekta ietvaros

SIA „Norma-S” ir parādījusi sevi, kā priekšzīmīgu un uzticamu sadarbības partneri gan darbu kvalitātes jomā, gan ievērojot izpildāmo darbu termiņus un atbilstību valsts standartiem un normatīvajiem aktiem.

Juris Pētersons, Pilnsabiedrība “SBRE” par lietus kanalizācijas kolektoru Liepājas un Atpūtas ielā

SIA „Norma-S” personāls sevi apliecināja kā atsaucīgus un pretimnākošus sava darba profesionāļus, kas spēj pieņemt sarežģītus lēmumus un rast risinājumus problemātiskās situācijās. Iesakām SIA „Norma-S” kā profesionālu, ar augstu atbildības sajūtu apveltītu sadarbības partneri.

Māris Kvite, SIA “Skonto Būve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Tukumā
Reinforced concrete wells and other production, transportable concrete from SIA “Sunor” — SIA “Norma-S” subsidiary company.

Sunor.lv


Some of our projects
Dienvidu tilts Rīgā, I, II un III kārta — labais un kreisais krasts

Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām Rīgā bija nepieciešams gan izbūvēt jaunos tīklus, gan arī pārnest esošos. SIA “Norma-S” veica tīkl…

More info

Pašteces kanalizācijas kolektors Hanzas ielā, Rīgā

Pēc SIA “Rīgas ūdens” pasūtījuma projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 3. kārta” ietvaros tika izbūvēts pašteces pilnsistēma…

More info

Ūdensvads no Mazā Matīsa ielas līdz Lauvas ielai zem dzelzceļa sliedēm

Pēc SIA “Rīgas ūdens” pasūtījuma veikta maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija no Mazā Matīsa ielas līdz Kalna ielas un Lauvas ielas krustoju…

More info