We build a better infrastructure
for the future cities




Dear partners! Our webpage is under construction. When You will be back here You will find more information about our company.
SIA “Norma-S” is one of the leading construction company in Latvia, offering high quality in water and sewer services construction including pipelines, pumping stations and any additional water supply system equipment.  We employ experienced licensed specialists working for 20 and more years in the industry. About 100 our high qualified specialists and modern technologies make us capable to perform construction and repair works in very severe conditions including unstable soils and high ground water levels.

We offer water and sewer pipeline construction both with open-trench and trenchless methods





Rehabilitation and protection of reinforced concrete and other surfaces subjected to aggressive environment

More about technology



Railway and motorway crossing without traffic interruption

More about technology



Trenchless method, that allows to burst the new pipe into the old one with the same or even greater diameter for the new pipeline

More about technology



Trenchless method, that allows to sustain designed slopes for gravity pipelines and casing pipes

More about technology



SIA “Norma-S” darbu vada un izpilda augsti kvalificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas.

Aleksejs Pavlovs, A/S “BMGS” par spiedvada pārbūvi stacijas Bolderāja 2 un Krievu salas savienojošo ceļu projekta ietvaros

SIA „Norma-S” ir parādījusi sevi, kā priekšzīmīgu un uzticamu sadarbības partneri gan darbu kvalitātes jomā, gan ievērojot izpildāmo darbu termiņus un atbilstību valsts standartiem un normatīvajiem aktiem.

Juris Pētersons, Pilnsabiedrība “SBRE” par lietus kanalizācijas kolektoru Liepājas un Atpūtas ielā

SIA „Norma-S” personāls sevi apliecināja kā atsaucīgus un pretimnākošus sava darba profesionāļus, kas spēj pieņemt sarežģītus lēmumus un rast risinājumus problemātiskās situācijās. Iesakām SIA „Norma-S” kā profesionālu, ar augstu atbildības sajūtu apveltītu sadarbības partneri.

Māris Kvite, SIA “Skonto Būve” par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Tukumā




Reinforced concrete wells and other production, transportable concrete from SIA “Sunor” — SIA “Norma-S” subsidiary company.

Sunor.lv


Some of our projects




“Sirius” lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Rīgā

„Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 3. kārta”   „Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā – Sirius li…

More info

Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija Jelgavā un Tetelē

Jelgavas pilsētas ūdensapgādes uzlabošanai projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros ve…

More info

Rīgas TEC-2 tehniskā ūdensvada rekonstrukcija

Objekta “Rīgas TEC-2 tehniskā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu rekonstrukcija posmā no Krasta sūknētavas līdz apdzīvotai vietai «Datavi»…

More info