Dienvidu tilts Rīgā, I, II un III kārta — labais un kreisais krasts

Title:

Description:Dienvidu tilts Rīgā, I, II un III kārta — labais un kreisais krasts

Dienvidu tilta būvniecības vajadzībām Rīgā bija nepieciešams gan izbūvēt jaunos tīklus, gan arī pārnest esošos. SIA “Norma-S” veica tīklu izbūves darbus visās trijās realizētājās Dienvidu tilta būvniecības kārtās.

Ievērojamākie darbi bija ūdensvada no ķeta caurulēm DN1200 pārlikšana Ziepniekkalna ielā 1438 metru garajā posmā; lietus ūdens kolektora no CC-GRP caurulēm DN600 izbūve kreisajā krastā līdz izlaidei Daugavā, tajā skaitā 578 metri ar mikrotunelēšanas metodi; lietus ūdens kolektora DN1800 mm — 408 metri — un kanalizācijas kolektora DN1200 — 273 metri — izbūve no CC-GRP caurulēm daudzstāvu dzīvojamo māju tuvumā Slāvu ielā, veicot tranšejas stiprināšanu ar rievsienām; lietus kanalizācijas kolektora izbūve Daugavas labajā krastā, kad pirmo reizi Latvijā tika izmantotas DN2000 mm CC-GRP caurules. Kopējas izbūvētais tīklu garums sasniedz 35 kilometrus.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu saimnieciskās un lietus kanalizācijas darbību tika izbūvētas vairākas pagaidu sūkņu stacijas ar jaudu līdz 1520 m³/stundā, kas nodrošināja vairāku Rīgas rajonu kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanu.

Labākais mūsu darba novērtējums ir ka visu Dienvidu tilta būvniecības kārtu ģenerāluzņēmēji izvēlējas SIA “Norma-S” kā galveno atbildīgo ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvuzņēmēju.

 

Address
Dienvidu tilts, Rīga
Dates
01.2006.—09.2013.
Technologies
Microtunneling