Ūdensvads no Mazā Matīsa ielas līdz Lauvas ielai zem dzelzceļa sliedēm

Title:

Description:Ūdensvads no Mazā Matīsa ielas līdz Lauvas ielai zem dzelzceļa sliedēm

Pēc SIA “Rīgas ūdens” pasūtījuma veikta maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija no Mazā Matīsa ielas līdz Kalna ielas un Lauvas ielas krustojumam zem dzelzceļa sliedēm.

Projekta ietvaros bija nepieciešams šķērsot dzelzceļu pie Rīgas Vagonu parka, kur ir ap 20 sliežu ceļi ar intensīvo kustību. Lai paveiktu šo sarežģīto darbu, tika izbūvētas trīs dzelzsbetona pagaidu kameras dzelzceļa malā un trases vidū, vietās, kur to atļāva dzelzceļa infrastruktūra un ar mikrotunelēšanas metodi izbūvēta CC-GRP DN860 mm apvalkcaurule ar kopējo garumu 231 metrs. Apvalkcaurulē uz distanceriem ievilkta DN560 mm PE darba caurule un pieslēgta pie esošiem Rīgas ūdens tīkliem.

Pateicoties šim projektam tika uzlabota Latgales priekšpilsētas ūdensapgādes sistēma, bet darbi tika veikti netraucējot dzelzceļa satiksmi.

Projekta ietvaros kopējais izbūvēto tīklu garums ir 550 m, ieskaitot apvalkcauruli, darba cauruli un pieslēguma mezglus.

Atrašanās vieta
Rīga, Vagonu parka rajons
Datums
06.2015.—10.2016.
Tehnoloģijas
Mikrotunelēšana