“Sirius” lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Rīgā

Title:

Description:“Sirius” lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija Rīgā

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 3. kārta” ietvaros tika realizēts objekts „Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā — Sirius lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija”.

Projekta pamatuzdevums bija rekonstruēt lietus kanalizācijas maģistrālo kolektoru „Sirius”, kurš 1950-tajos gados, veicot dzelzceļa pievadu būvniecību tika aizbērts un nefunkcionēja, kā rezultātā Teikas un Čiekurkalna rajonos lietus kanalizācija un sadzīves kanalizācija izveidojās kā kopsistēma, lietus laikā būtiski palielinot notekūdeņu plūsmu uz Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

Projekta ietvaros tika izbūvēts tuneļkolektors ar mikrotunelēšanas metodi no CC-GRP caurulēm DN1400 mm — 247 m; CC-GRP apvalkcaurule zem dzelzceļa DN1700 mm — 136 m, tajā ievelkot DN1400 mm cauruli un CC-GRP apvalkcaurule zem tramvaja sliedēm DN1200 mm — 26 m, tajā ievelkot DN1000 mm cauruli. Atklātā tranšejā, to stiprinot ar rievsienām, tika izbūvēts kolektors no CC-GRP caurulēm DN1400 mm — 347 m un DN1000 mm — 4 m. Iebūves dziļums 5 līdz 6 m.

Kopējais iebūvētais cauruļu garums — 922 m.

Būvniecības darbi ar mikrotunelēšanas metodi ļāva izbēgt no dzelzceļa un tramvaja satiksmes pārtraukumiem, kā arī netraucēt objekta tuvumā esošo iestāžu — ugunsdzēsēju stacijas un bērnu dārziņa darbību.

Atrašanās vieta
Rīga, Čiekurkalna un Teikas rajons
Datums
09.2009.—06.2010.
Tehnoloģijas
Mikrotunelēšana