Rīgas TEC-2 tehniskā ūdensvada rekonstrukcija

Title:

Description:Rīgas TEC-2 tehniskā ūdensvada rekonstrukcija

Objekta “Rīgas TEC-2 tehniskā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu rekonstrukcija posmā no Krasta sūknētavas līdz apdzīvotai vietai «Datavi»” ietvaros SIA “Norma-S” veica ūdensvada rekonstrukciju ar jaunas PE caurules DN630 ievilkšanu esošajā caurule, sagraujot veco cauruli. Ievilkto posmu garums ir 1055 metri, bet visa renovēta ūdensvada garums — 1675 metri. Vecais cauruļvads no ūdens ņemšanas vietas pie Rīgas HES, kas nodrošināja Rīgas TEC-2 ar tehnisko ūdeni, bija avārijas stāvoklī, līdz ar to ūdensvada rekonstrukcija būtiski samazināja apkalpošanas izmaksas. Pielietotā beztranšejas izbūves tehnoloģija ļāva veikt darbus vietās, kur bija apgrūtināta piekļuve pie ūdensvada: zem privātīpašumiem, zem dzelzceļa, zem Rīga—Salaspils autoceļa, kā arī purvainās vietās, kur atklāta rakšana prasītu pievedceļu izbūvi.

Atrašanās vieta
Rīgas HES, Salaspils novads
Datums
09.2013.—07.2014.