Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija Jelgavā un Tetelē

Title:

Description:Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija Jelgavā un Tetelē

Jelgavas pilsētas ūdensapgādes uzlabošanai projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros veikta ūdensvada rekonstrukcija objektā “Teteles Ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība”.

Projekta ietvaros SIA „Norma-S” veica inženierkomunikāciju izbūvi, kopējais inženierkomunikāciju garums 22 km. Tajā skaitā ar jaunās caurules ievilkšanu vecajā caurulē un ar jaunās caurules ievilkšanu vecajā caurulē, sagraujot veco cauruli, veikta ūdensvadu līdz DN560 mm rekonstrukcija no ūdens urbumiem pie Teteles līdz Jelgavas pilsētas ūdensvadiem, kurus SIA “Norma-S” pirms dažiem gadiem rekonstruēja cita projekta ietvaros.

 

Šī projekta realizācija ievērojami uzlaboja Jelgavas ūdensapgādes kvalitāti.

Address
Jelgava, Tetele
Dates
04.2013.—08.2014.
Technologies
Cracking