Jaunās caurules izbūve ar caurduršanas metodi ar Terra āmuru

Vietās, kur būvējot komunikācijas jāšķērso esošais ceļš vai dzelzceļš,  var izmantot caurduršanas metodi, lai izbūvēt komunikāciju aizsargcauruli netraucējot satiksmi. Dzelzceļa vai ceļa abās pusēs tiek sagatavotas starta un pieņemšanas būvbedres. Starta būvbedres sienas nostiprina un tajā tiek samontēts iekārtas rāmis. Uz rāmja uzliek tērauda cauruli un caurulēs galā uzstāda āmuru. Ar Terra TR 540 iekārtu iespējams veikt caurduršanu caurulēm ar diametru līdz 2000 mm (posmu garums līdz 30 m; mazākiem diametriem — līdz 100 m). Kad āmurs izdur cauruli līdz pieņemšanas būvbedrei visas iekārtas un stiprinājumi tiek demontēti un caurule ir gatava pievienošanai esošiem vai jaunuzbūvētiem tīkliem.