Tehnoloģijas apraksts mikrotunelēšanas darbiem

Dzelzsbetona kameru betonēšana mikrotunelēšanai

Vispirms kameru būvniecības vietās tiek atšurfētas visas komunikācijas, lai pārliecinātos par to esamību un novietojumu.

Tiek izveidots izlīdzināts esošās grunta laukums kameras izmēriem D6000 darba kamerām vai D4000 pieņemšanas kamerām.

 

Darbu secība kameru veidņošanai stiegrošanai un betonēšanai:

 • Tiks izmantoti paštaisītie tērauda veidņi kameru sienu veidņošanai, Vispirms tiks samontēts iekšējais veidnis;
 • Stiegrošana tiek veikta tā, lai tiktu nodrošināts nepieciešamais betona aizsargslānis stiegrām, kā norādīts tehniskajā projektā. Aizsargkārtas nodrošināšanai tiek lietoti distanceri;
 • Kameras tiek stiegrota uz aizsargkārtas ar atsevišķam stiegrām. Sasienamo krustpunktu biežums nav noteikts. Tās mērķis ir droši nostiprināt stiegras un stiegru balstus tā, lai stiegrojums betonēšanas laikā neizkustas;
 • Pēc stiegrošanas pabeigšanas un atrādīšanas atbildīgajiem darbu vadītājiem, tiek uzstādīts ārējais veidnis.

 

Kameru betonēšana

Tiek pasūtīts C25/30 klases betons

 • Pirms betona iestrādes tiek pārbaudīts veidņu stāvoklis un stiprinājumi, nepieciešamības gadījumā konstrukcija jāattīra no netīrumiem;
 • Betonēšana notiks ar mobilo betona sūkni;
 • Betons konstrukcijās tiek iestrādāts 40cm biezā slānī, pienācīgi noblīvējot ar dziļumvibratoru. Lieto dziļumvibratoru ar atbilstošu 36mm vibrovāles diametru, vibrēšanas ilgums vienā vietā pēc vibrovāles iegremdēšanas betona masā, turot nekustīgā stāvoklī, 5 līdz 30 sekundes (ilgums atkarīgs no betona masas sastāva un konsistences). Vibratoru lēnām izvelk un iegremdē nākamajā darbības vietā, nepārsniedzot 1,5 darbības rādiusus no iepriekšējās darbības vietas;
 • Iebetonētas plātnes kopšana: pēc sacietēšanas tas tiek nosegta ar plēvi un vajadzības gadījuma tiek laistīta ar ūdeni;
 • Informācija par konstrukciju betonēšanu tiek ierakstīta būvdarbu žurnālā;

 

Kameru atveidņošana

 • Veidņi tiek noņemti, kad betons sasniedz 40-50% stiprības;
 • Veidņu noņemšana tiek veikta ar rokām un mobilā celtņa vai ekskavatora palīdzību. Veidņus noņem pēc Izpildītāja darbu vadītāja atļaujas;
 • Pēc atveidņošanas veidņi tiek notīrīti;
 • Pēc iebetonēto konstrukciju atveidņošanas tiek sastādītas izpildshēmas.

 

 

Att. Nr.1 Iekšējais un ārējais veidnis kamerām.

 

Kameru montāža tiks veikta ar  gremdēšanas metodi. Pēc betona sacietēšanas un atveidņošanas, kameras iekšpusē tiks rakta grunts un ar kameras svaru gremdēta līdz nepieciešamajai atzīmei. Kad kameras pirmā betonējuma josla ir iegremdēta, tiek veidņota nākošā kārta pēc iepriekšējā apraksta.

Mikrotunelēšanas darbi

Gremdakās, kas paredzētas kā darba šahtas, domkrata stacijas uzstādīšanas līmenī tiek izveidoti divi balsti: domkrata horizontālo spēku uztveršanai un blīvējumu nostiprināšanai. Pirms ielas seguma ierīkošanas, vietās kur tika veikti būvdarbi, nepieciešams veikt grunts sablīvējuma kvalitātes tehnisko kontroli.

Mikrotunelēšanas darbi ietver sevī mobilizācijas darbus,  darba būvbedres izbūvi, iekārtu montāžu, pati mikrotuneļa izbūve, iekārtu pārorientācija no darba būvbedres uz darba būvbedri. Mikrotuneļa iekārtas komplekss sastāv no: operāciju konteinera AVN 250-1200, kas domāts tuneļu mašīnu vadībai un ekspluatācijai (AVN un AVT), lāzersistēmas, kas domāts tuneļizbūvei horizontāli un vertikāli, ūdens cirkulācijas kontūra ar nosēddaļu V=25m3, kas domāts, lai piegādātu emulsiju mašīnai un nogādātu izskaloto grunti nosēddaļā, elektriskās un hidrauliskās līnijas, kas domātas priekš tunelēšanas mašīnas, kā arī par informācijas iegūšanu uz monitora par tuneļa mašīnas atrašanās vietu un par tehnisko stāvokli, spiedrāmis, kas nodrošina tuneļmašīnas spiešanu pa asi, betonītiekārta, kas nodrošina betonita maisījuma padošanu starp esošo grunti un cauruli, ar to samazinot berzes spēku starp esošo grunti un cauruli.

Būvvietas laukuma aprīkošana:

 • Šahtas vertikālo un horizontālo koordinātu piesaiste;
 • Domkrats stacijas nolaišana šahtā;
 • Operāciju konteinera novietošana pie šahtas;
 • Elektroenerģijas un sazemējuma pieslēgumi;
 • Nosēdiekārtu montāža;
 • Lāzeru uzstādīšana (augstums, virziens, kritums);
 • Iekoordinēt un samontēt starta blīvumu;
 • Spiedrāmja uzstādīšana ar lāzeri;
 • Spiedrāmja stiprināšana;
 • Spiedrāmja nostiprināšana ar betonu;
 • Sūkņu un ūdens cirkulācijas līnijas montāža;
 • Tunelēšanas mašīnas uzstādīšana uz spiedrāmja un visu mašīnoperāciju pārbaude (piedalās operators un četri montētāji);

Visi mikrotunelēšanas darbi notiek bez pārtraukuma. Pēc viena posma darba beigšanas notiek iekārtas demontāža. Ielikto cauruļu kvalitāti nosaka ar mikrotuneļa lāzera līniju. Kvalitātes kontrole tiek kontrolēta uz ekrāna, kas atrodas operatora konteinerī no kurienes var regulēt cauruļu montāžu. Pareizu cauruļu  montāžu var kontrolēt pēc kompjūtera izdrukām.

 

 

 

Cauruļu montāžas darbu kārtība:

 • iekārtas urbjgalvai tiek pieslēgts ūdens, līdz ar to griežoties un izskalojot grunti tiek nodrošināta galvas virzība, bet izskalota grunts uzkrājas nosēdtvertnēs.
 • pēc vienas caurules iespiešanas ūdens padeve tiek atslēgta, ūdens un hidrauliskie vadi tiek atvienoti un blīvslēgs tiek novietots sākumstāvoklī, ļaujot uzlikt nākamo cauruli.
 • nākamā caurule tiek montēta ar autoceltni, caur viņai tiek pieslēgti visi pievadi, caurule tiek savienota ar iepriekšējo, un caurules iespiešana notiek tāpat, kā iepriekšējai.
 • kad urbjgalva sasniedz pieņemšanas būvbedri, tā tiek noņemta un izcelta ar autoceltni, tiek izvilkti vadi no caurules.

 

Mikrotunelēšana vizualizācija.

Darba būvbedres sagatavošana, redzama 1.attēlā, presrāmja iekārtas atbalsta sienas betonēšana, apvadlīniju izveide.

 

Att. Nr. 2 Darba būvbedre ar iekārtas presrāmi, un apkalpojošo sastāvu.

 

Esošo komunikāciju novietojums attiecībā pret mikrotuneļa novietojumu.

 

Att. Nr. 3 Mikrotuneļa novietojums attiecībā pret esošajām komunikācijām.

Attēls tikai vizualizācijai, nevis konkrēti šīm objektam.

 

Att. Nr. 4 Pieņemšanas būvbedre.

 

Iekārtas vadība notiek ar lāzeru un lāzermērķa virziena un krituma nodrošināšanai ar precizitāti 10 mm uz 250 m.

 

Att. Nr. 5 Lāzermērķa virziena vadība.

Ielikto cauruļu kvalitāti nosaka ar mikrotuneļa lāzera līniju. Kvalitātes kontrole tiek kontrolēta uz ekrāna, kas atrodas operatora konteinerā, no kurienes var regulēt cauruļu montāžu.