Dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvada rekonstrukcija Ķengaragā

Title:

Description:Dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvada rekonstrukcija Ķengaragā

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 3. kārta” ietvaros tika izbūvēts jauns pašteces kanalizācijas kolektors DN1000 mm esošās dzelzsbetona kanalizācijas DN700 mm vietā, perspektīvā pieslēdzot dzīvojama masīva „Rumbula” notekūdeņus.

Pašteces kanalizācijas DN1000 mm rekonstrukcija tika veikta no Kaņiera ielas līdz Maskavas ielai pa Daugavas krastu, šķērsojot bijušās rūpnīcas „Sarkanais kvadrāts” teritoriju.

Kanalizācija izbūvēta no HOBAS CC-GRP caurulēm DN1099 mm.

Kolektora izbūve tika veikta Ķengaraga promenādē — vietā, ko ikdienas atpūtai izmanto daudzie Rīgas iedzīvotāji, tāpēc svarīgi bija radīt pēc iespējas mazāk traucējumu gājēju kustībai. Lai mazāk traucētu iedzīvotāju atpūtu, kā arī Daugavas krasta aizsardzībai būvniecība tika veikta ar mikrotunelēšanas metodi 1938 metru garajā posmā gar Daugavu. Tikai 608 metri, tālāk no promenādes, tika izbūvēti ar atklāto rakšanu.

Paralēli kanalizācijas izbūvei tika rekonstruēti ūdensvada un lietus kanalizācijas cauruļvadi, kā arī nodrošināta esošās kanalizācijas darbība, izbūvējot pagaidu sūkņu stacijas.

Kanalizācijas iebūves dziļums līdz 6,0 m. Kopējais visu izbūvēto cauruļvadu garums – 3874 m.

 

Komunikāciju sakārtošana pie Daugavas krasta bija Ķengaraga promenādes rekonstrukcijas pirmais etaps, kas ļāva Rīgas pašvaldībai uzsākt nākamos etapus, nebaidoties, ka jaunuzbūvēto asfaltu vajadzēs pārrakt, lai likvidēt veco komunikāciju avārijas. Šobrīd Ķengaraga promenāde ir Rīgas iedzīvotāju iemīļota atpūtas vieta.

Atrašanās vieta
Rīga, Ķengaraga promenāde
Datums
10.2008.—10.2009.
Tehnoloģijas
Mikrotunelēšana