Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē

Title:

Description:Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Mārupē

SIA “Rīgas ūdens” Rīgas ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros SIA “Norma-S” veica ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Mārupē, Rīgas pilsētas robežās.

Privātmāju rajonā izbūvēti 56,5 kilometri jaunie ūdensvadi un kanalizācija un 3 sūkņu stacijas. Ventspils ielā, kur nebija iespējams izveidot apbraukšanas ceļus, kanalizācijas izbūve tika veikta ar beztranšejas — mikrotunelēšanas — metodi ar DN400 keramikas caurulēm 636 metru posmā, Kārļa Ulmaņa gatves šķērsošanai divās vietās tika pielietota horizontāli vadāmas urbšanas metode, bet gar Kārļa Ulmaņa gatvi jauna caurule tika ievilktā esošajā caurulē.

Daļēji veicot darbu pašu spēkiem, daļēji piesaistot apakšuzņēmējus, darbi tika paveikti ātri, un, kas bija pats sarežģītākais uzdevums, vietējiem iedzīvotājiem bija nodrošināta piekļuve viņu dzīvesvietām visā darbu izpildes laikā.

Atrašanās vieta
Mārupe (Rīga)
Datums
04.2012.—12.2014.
Tehnoloģijas
Mikrotunelēšana