Virsmu hidroizolācija un ķīmiskā aizsardzībai varam piedāvāt:

 • Aizpildīt tukšumus un plaisas, kuras radušās būvniecības vai ekspluatācijas laikā (piemēram, pamatu sēšanās, izskalojumi, transporta slodzes deformācija, u.t.t.), nodrošinot hidroizolāciju (tajā skaitā, visu kapilāru aizpildīšanu).

Pie plaisu aizpildīšanas izmantojam tehnoloģiju, kura aizpilda ne tikai plaisu, bet nodrošina konstrukcijas monolitāti bojātajā apgabalā, novēršot nākotnes bojājumus.

 • Dažādu virsmu( ķieģeļu mūris, betons, dz/b. Metāls u.t.t) aizsardzību no ķīmiski agresīvas vides, un nodrošināt, bloķēt (pārtraukt) ūdens pieplūdumu caur virsmu (apturēt ūdens plūsmu vai sūci).
 • Veidot dzeramajam ūdenim sertificētus pārklājumus, kuri iztur ķīmisko slodzi no pH0 līdz pH8 (meklējam iespēju palielināt līdz pH12, perspektīvā).

Konstrukcijas, kurās var pielietot:

 • noslēgtas tvertnes, dažādu materiālu (arī šķidrumu) glabāšanai.
 • rezervuāru virsmu apstrādei, lai nodrošinātu hidroizolāciju un dzeramā ūdens kvalitātes standartus. kā arī aizsargāt pret agresīvās vides iedarbību.
 • nolietotu (deformētu), novecojušu būvju atjaunošanu, defektu remontu, veicot virsmas attīrīšanu pārklājot ar nepieciešamo aizsargslāni.
 • citas konstrukcijas, kurās tiek pielietotas augstāk minētās tehnoloģijas;
 • kanalizācijas un lietus ūdens skatakas;
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtās,
 • caurteku remonti;
 • pagrabi;
 • dažādas akmens, ķieģeļu , dz/b., metāla konstrukcijas u.t.t..

Izmantojot kompozītos materiālus (pamatā polimēru- silikātu) no 1994. gada esam izbūvējuši un renovējuši skatakas, cauruļvadus, sūkņu stacijas, aizsargčaulas zem tramvaja un dzelzceļa klājumiem un citas konstrukcijas dažādās Latvijas pilsētās. Starp aktuālajiem objektiem ir Jūrmalas kanalizācijas skataku ķīmiskās aizsardzības pārklājums 225 skatakās ar kopējo virsmas pārklājumu ~4200.- kv.m (pH0-pH8), Kaibalas dzelzceļa pieturas punkta caurtekas renovācija.

Izmantojot polimēru, minerālās saistvielas un polimēra silikātu, apstrādājam gan pozitīvas, gan negatīvas virsmas, un nodrošinām hidroizolāciju līdz 13 bar un nepieciešamo aizsardzību pret agresīvo vidi. No cementēšanas metodes esam atteikušies, jo tā nenodrošina drošu plaisu un tukšumu aizpildīšanu.